Stomatologie digitală

Scanarea (amprenta) digitală optică intraorală (TRIOS 3SHAPE COLOR) urmată de suprapunerea cu investigația radiologică 3D permit inserarea virtuală a implantelor într-un soft special și crearea unui ghid chirurgical de inserare. Astfel, în 24 de ore, pacientul, în majoritatea cazurilor, primește și restaurarea protetică fixă provizorie pe implante.